Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till Servicecenter!

Servicecenter är till för dig som är anställd, student eller besökare på Umeå universitet. Idag finns det tre servicecenter på campus Umeå - Lindellhallen, Universum och KBC. Servicecenter finns också på Campus Skellefteå och på Campus Örnsköldsvik. Vänd dig till oss om du har frågor eller behöver hjälp.

På servicecenter kan du bland annat:

• Få hjälp att boka lokaler.
• Få information om Umeå universitet.
• Hämta passerkort.
• Köpa kontorsmaterial och UmU-produkter.
• Köpa kopieringskort och få hjälp med kopiering.
• Låna teknisk utrustning.
• Vidimera dina kopior.


Sidansvarig: Frida Fjellström
2013-08-28

Utskriftsversion

Servicecenter KBC

090-786 68 00
E-post

Servicecenter Lindellhallen

090-786 55 00
E-post

Servicecenter Universum

090-786 52 00
E-post